Skip to main content

Norge, et land med en solid teknologisk arv, står overfor en økende utfordring: Mangel på tilgjengelige og kvalifiserte programvareutviklere samt dyre lønninger. Dette har ført mange selskaper til å utforske ekstern programvareutvikling. Vi kaller det “Extended Office”.

 

Hvorfor velge ekstern utvikling?

Ekstern programvareutvikling, også kjent som outsourcing, innebærer å samarbeide med eksterne utviklingsteam eller tjenesteleverandører utenfor Norges grenser. Dette er et strategisk valg som kan gi norske bedrifter flere fordeler:

   • Global tilgang til talent: Ved å vurdere ekstern programvareutvikling, kan norske selskaper nå et internasjonalt talentbasseng med spesialkompetanse og erfaring innen ulike teknologier.

   • Kostnadseffektivitet: Ansettelse av interne utviklere er  kostbart med tanke på lønninger, merverdiavgift, opplæring og infrastruktur. Ekstern utvikling vil bety betydelige kostnadsbesparelser, spesielt når du samarbeider med leverandører i regioner med lavere levekostnader.

   • Kortere tidsrammer: Ekstern utvikling gir firmaet muligheten til å komme i gang raskere. Du kan dra nytte av eksterne ressurser uten behov for langvarige ansettelsesprosesser.

   • Fokus på kjernevirksomhet: Ved å outsource programvareutvikling kan norske bedrifter frigjøre interne ressurser og tid som kan brukes til å fokusere på kjernevirksomheten og strategisk vekst.

  Hvordan velge riktig ekstern utviklingspartner

  For å lykkes med ekstern programvareutvikling, er det viktig å velge den rette partneren. Her er noen avgjørende faktorer å vurdere:

    • Kulturforståelse: Det aller viktigste er at partneren har kulturforståelse. Det må være en norsk person som har flyttet og har bodd i det aktuelle samarbeidslandet lenge, og som har slått seg ned der. Det nytter ikke å ha kontakt med en norsk person som har kontor i Norge mens teamet sitter en annen plass i verden. Ikke vær naiv! 

    • Gode arbeidsforhold: Tar firmaet godt vare på sine ansatte og ditt team? Sjekk at hver enkelt har en solid og god arbeidskontrakt. Du ønsker ikke at en norsk avis skal finne ut at ditt firma “utnytter” billig arbeidskraft i et “u-land”. Dette er meget viktig for bedriften din.
    • Erfaring og Ekspertise: Sørg for at partneren din har en dokumentert historie med vellykkede prosjekter og ekspertise innen programvareutvikling. Be om å få snakke med andre norske firma som jobber med utviklingspartneren.

    • Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket eksternt samarbeid. Velg en partner som kan tilby klare og raske kommunikasjonskanaler. Sjekk også om du forstår den engelsken de har i samarbeidslandet. Du skal trass alt snakke med dem i mange år fremover. 
    • Sikkerhet: Du må være 100% sikker at partneren tar data-sikkerhet på alvor. Hvis samarbeidslandet er utenfor EU vil det være utfordringer som må håndteres. De aller fleste har hjemmekontor. Vet partneren hvordan sikkerheten ivaretas når hjemmedata-utstyr blir koblet til dine servere? Dette må være håndtert før ditt firma blir involvert.

    • Kvalitetskontroll: Spør om kvalitetskontrollprosesser og testing som sikrer at programvaren er i tråd med dine krav og standarder.

    • Juridiske aspekter: Inngå en klar og omfattende avtale som dekker immaterielle rettigheter, konfidensialitet og eventuelle juridiske utfordringer som kan oppstå.

    • Skaleringsevne: Sørg for at partneren din har kapasitet til å skalere opp eller ned i tråd med dine prosjektbehov.

    

   Dette er kun noen av forholdene en bør vurdere når man velger en ekstern utviklingspartner. Ta kontakt for en hyggelig prat, så gir vi deg en detaljert oversikt over positive og negative aspekter med å ta utvikling ut av landet. Vi gir deg “nøkkelen” til garantert vellykket utvikling i utlandet med Extended Office-konseptet. 

    

   Suksesshistorier fra norske bedrifter

   Tallrike norske bedrifter har allerede høstet fruktene av ekstern programvareutvikling. Både hos fremadstormende oppstartsbedrifter og etablerte selskaper har outsourcing vist seg å være en vei til vekst.

   En norsk programutviklingsbedrift vil normalt ha noen utviklere hjemme i Norge samt et godt team i utlandet. Det gir norske bedrifter en mulighet til å konkurrere på helt andre måter enn om alle utviklere er tilhørende i Norge.

   Konklusjon

   Ekstern programvareutvikling er en strategisk tilnærming som norske bedrifter bør vurdere nøye. Det gir tilgang til global ekspertise, kostnadsbesparelser og fleksibilitet som er avgjørende for å lykkes i det konkurransedyktige digitale landskapet. Med riktig utviklingspartner kan norske bedrifter realisere sine digitale visjoner og styrke sin posisjon på den globale arenaen.

   Har du en IT-bedrift som går bra? Så bra at du trenger flere folk? Da bør du sjekke vårt Extended Office-konsept. Etterhvert vil dette bli den foretrukne “outsource” modellen for norske og nordiske programvarehus. 

   Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan ekstern programvareutvikling og vårt Extended Office-konsept kan være den nøkkelen du trenger for videre vekst og suksess.